Holsfossen

Holsfossen kraftverk utnytter et fall på 24 m i Jøra i Gausdal kommune i Oppland fylke.

Det er et elvekraftverk uten eget reguleringsmagasin.

Kraftverket ble opprinnelig bygget i 1914, og ombygget i 1930. I 2014 ble et helt nytt kraftverk med dam og rørgate bygget, og alt det det gamle er revet.

Det nye kraftverket har en ytelse på 2,2 MW, og en årsproduksjon på 8,5 GWh.

Skriv ut