Hol 3

Hol 3 er et elvekraftverk som nytter avløpet fra Hol 1. Kraftverket ligger i Kleivi i Hol kommune, og det utnytter fallet i Holselven fra Holsfjorden til Strandefjorden.

Sammen med Hol 2 er Hol 3 de første anleggene i Hallingdal som ble bygd inne i fjellet. Utbyggingen av Holskraftverkene var den første av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal.

I et elvekraftverk som Hol 3 drives turbinene av kraft fra stor gjennomstrømning av vann, og ikke av kraft fra store fallhøyder.

De to aggregatene i anlegget er utstyrt med en Francis-turbiner.

Nedslagsfelt 939 km2
Tilsig 986 mill m3
Magasinkapasitet 0,9 mill m3
Driftstunnel lengde 3,75 km
Fallhøyde 98 m
Installert aggregat 2×30 MW
Midlere årsproduksjon 228 GWh
Maksimal slukeevne 75 m3/sek
Generatorer 2×35 MVA
Transformatorer 2×12/300 kV
Byggeår påbegynt 1953
Avsluttet bygging 1958
Skriv ut