Hol 2

Hol 2 er et elvekraftverk som nytter avløpet fra Hol 1. Kraftverket ligger i Djupedal i Hol kommune på sørsiden av elven, og det utnytter fallet i Holselven fra Høvsfjorden til Holsfjorden.

Hol 2 er sammen med Hol 3 de første anleggene i Hallingdal som ble bygd inne i fjellet.

Utbyggingen av Holskraftverkene var den første av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal.

I et elvekraftverk som Hol 2 drives turbinene av kraft fra stor gjennomstrømning av vann, og ikke av kraft fra store fallhøyder.

Aggregatet i anlegget er utstyrt med en Francis-turbin.

Nedslagsfelt 902 km2
Tilsig 955 mill m3
Magasinkapasitet 0,7 mill m3
Driftstunnel lengde 0,07 km
Fallhøyde 48 m
Installert aggregat 26 MW
Maksimal slukeevne 71 m3/sek
Generatorer 33 MVA
Transformatorer 12/400 kV
Byggeår påbegynt 1953
Avsluttet bygging 1957
Skriv ut