Hol 1

Hol 1 er det eldste av i alt ni kraftverk E-CO har i Hallingdal og Hemsedal. Kraftverket utnytter vannet i to vannstrenger og har en installert kapasitet på 220 MW.

Arbeidet med kraftverket tok lang tid grunnet verdenskrigen og rasjoneringen etter krigen. Da den første Francis-turbinen ble satt i drift i 1949, utnyttet den til da største fallhøyden for denne turbintypen i verden.

Kraftstasjonen i Hovet er delt i to maskingrupper. To aggregater utnytter fallet fra Varaldsetvatn som igjen er knyttet sammen med reguleringsmagasinene Stolsvatn, Bergsjø og Rødungen, Votna-strengen. De to siste aggregatene utnytter vannet fra Strandevatn, Urunda-strengen.

Hol 1 er et av tre kraftverk som ligger i Holsvassdraget. Det ligger øverst i vannstrengen, og de to andre utnytter avløpet fra Hol 1.

Alle fire aggregater i Hol 1 ble oppgradert mellom 2009 og 2012.

VOTNA
Nedslagsfelt 392 km2
Tilsig 265,4 mill m3
Magasinkapasitet 251,7 mill m3
Driftstunnel lengde 4,5 km
Fallhøyde 407-399 m
Installert aggregat 2×57 MW
Maksimal slukeevne 2×15,6 m3/sek
Generatorer 2×65 MVA
Transformatorer 2×9,5/400 kV
Byggeår påbegynt 1940
Avsluttet bygging 1949
URUNDA
Nedslagsfelt 329 km2
Tilsig 501,6 mill m3
Magasinkapasitet 619,8 mill m3
Driftstunnel lengde 17,3 km
Fallhøyde 380-352 m
Installert aggregat 2×53 MW
Maksimal slukeevne 2×16,2 m3/sek
Generatorer 2×60 MVA
Transformatorer 2×9,5/400 kV
Byggeår påbegynt 1940
Avsluttet bygging 1956

 

Skriv ut