Hinøgla kraftverk

Opplandskraft bygger Hinøgla i Skåbu. Kraftverket er et småkraftverk med 3,2 MW i installert ytelse og 10,5 GWh i årsproduksjon.

Opplandskraft DA er i ferd med å bygge Hinøgla kraftverk i Skåbu i Nord-Fron kommune.

Kraftverket vil få en installert ytelse på 3,2 MW, en årlig produksjon på 10,5 GWh og en forventet utbyggingskostnad på 48 millioner kroner. Rørgata er 1330 meter og fallhøyden 94 meter.

Byggingen startet i mars 2020 og det er planlagt idriftsettelse i oktober 2021.

Det er NKG Utbygging som har totalansvaret for utbyggingen, mens Opplandskraft DA er byggherre. Hafslund E-CO eier 75 prosent av Opplandskraft DA.

Skriv ut