Hemsil 2

Hemsil 2 utnytter fallet i Hemsilas nedre del fra Eikrebekkdammen til Gol. Kraftverket ligger i fjellet i Gol sentrum. 

Hemsil 2 er det største av de fire kraftverkene som hører til Hemsilkraftverkene. Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal.

Utenfor Hemsil 2 kraftverk ligger E-CO Energis administrasjonsbygg i Hallingdal. Her ligger også kraftsentralen som fjernstyrer alle E-COs anlegg. Også andre selskaps anlegg styres fra denne ene sentralen.

De to aggregatene i Hemsil 2 er utstyrt med Francis-turbiner. Aggregatene ble oppgradert fra 41 til 49 MW i 2005/2006.

Nedslagsfelt 896 km2
Tilsig 707 mill m3
Magasinkapasitet 239 mill m3
Driftstunnel lengde 15 km
Fallhøyde 370 m
Installert aggregat 2×49 MW
Maksimal slukeevne 32 m3/sek
Generatorer 2×50 mva
Transformatorer 2×50 kv
Byggeår påbegynt 1957
Avsluttet bygging 1960
Oppgradert 2005/2006
Skriv ut