Hemsil 1

Hemsil 1 ligger midtveis opp i Hemsedal, og utnytter fallet mellom Flævatn og elven Hemsila. Flævatn er det største reguleringsmagasinet i Hemsedal.

Hemsil 1 er et av fire kraftverk som hører til Hemsilkraftverkene. Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal.

I tillegg til vannet fra Flævatn er det også to bekkeinntak, Fagerdøla og Dyrja. De to aggregatene i Hemsil 1 er utstyrt med Francis-turbiner.

Nedslagsfelt 225 km2
Tilsig 250 mill m3
Magasinkapasitet 205 mill m3
Driftstunnel lengde 15 km
Fallhøyde 540 m
Installert aggregat 2×35 MW
Maksimal slukeevne 16 m3/sek
Generatorer 2×39 MVA
Transformatorer 2×50 kV
Byggeår påbegynt 1957
Avsluttet bygging 1960
Skriv ut