Harpefossen

Harpefossen kraftverk ved Harpefoss i Sør-Fron kommune. Harpefossen kraftverk utnytter et fall på om lag 34 m i Gudbrandsdalslågen.

Kraftverket har en midlere årsproduksjon på 480 GWh og installert effekt på 2 x 54 MW.

Kraftverket gjennomgikk en betydelig oppgradering i 2015-2016.

Skriv ut