Hammeren

Hammeren kraftverk var første vannkraftverk i Oslo. Anlegget er fortsatt i full drift, snart 120 år etter at det sto ferdig.

Hammeren var Oslos første vannkraftverk. Kraftverket er fremdeles i drift, selv om det i dag like mye er et kulturminne som en produksjonsenhet. Anlegget bærer på en historie om pionervirksomhet og modig ingeniørarbeid.

Som E-COs eldste vannkraftverk står Hammeren for starten på en eventyrlig utvikling innen utnyttelse av naturens rene energi.

Kraftverket utnytter fallet mellom Skjærsjøen og Maridalsvannet.

Ved oppstart i 1900 hadde stasjonen seks aggregater, men disse ble erstattet med et stort aggregat i 1927. Rørgata ble skiftet i 2015.

Hammeren – et kulturminne og et kraftverk (brosjyre)

Nedslagsfelt 153,5 km2
Tilsig 116 mill m3
Magasinkapasitet 78,3 mill m3
Driftstunnel lengde 2,4 km
Fallhøyde 108 m
Installert aggregat 4,9 MW
Maksimal slukeevne 6 m3/sek
Generatorer 5,5 MVA
Transformatorer 5,5/10,5 kV
Byggeår påbegynt 1898
Avsluttet bygging 1900
Ombygging 1927
Skriv ut