Hafslund kraftverk

Hafslund kraftverk er et av Norges eldste vannkraftverk og ble første gang satt i drift i 1899. I dag har kraftverket fire Francis-turbiner.

Kraftutbyggingen i Sarpsborg startet i 1896 i regi av et interessentfellesskap ledet av Hafslunds grunnlegger, Knud Ørn Bryn. Kraften skulle hovedsakelig brukes i en karbidfabrikk – den første elektrokjemiske bedriften i Norge – som ble oppført på jordene sør for Hafslund Hovedgård.

Det første aggregatet ble satt i prøvedrift i januar 1899, og de øvrige fem ble satt i drift samme år. I 1936-37 og 1954-56 ble kraftverket utvidet og ombygd. I 1999 ble fire aggregater nedlagt. Kraftverket består i dag av fire Francis-aggregater som ble totalrehabilitert i 1999-2002. Hafslund kraftverk er et av Norges eldste i drift.

I august kjøpte E-CO Energi (tidligere Oslo Lysverker) 90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen. Hafslunds vannkraftproduksjon er samordnet med E-COs øvrige virksomhet.

Aggregat 1 og 2 skal oppgraderes frem til 2021.

Skriv ut