Hafslund 1 og 2 oppgradering

To av aggregatene i Hafslund kraftstasjon oppgraderes. Oppgraderingen vil øke effekten i stasjonen fra 30 til 33,6 MW og produksjonen øker med 7,5 GWh.

Aggregat 1 og 2 i Hafslund Kraftstasjon ble satt i drift i 1936 og 1937. Kraftverket utnytter et fall på 20,5 meter i Sarpsfossen.

Turbinene er i god stand alderen tatt i betraktning, men med oppgradering av turbinene, nye spalteringer og nye turbinhjul vil man kunne utnytte vannet langt bedre og få økt kraftproduksjonen. Vi får mer kraft ut av hver dråpe vann.

Oppgraderingen gir en beregnet produksjonsøkning på 7,5 GWh som følge av bedret virkningsgrad. Oppgraderingen vil også øke effekten i stasjonen fra 30 til 33,6 MW. Prosjektet er planlagt gjennomført vintrene 2019/20 og 2020/21. Prosjektkostnaden er beregnet til 44 millioner kroner.

Skriv ut