Grana

Grana kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Rennebu kommune i Trøndelag. Kraftverket utnytter et fall på 462 meter fra Granasjøen som er regulert mellom 650 og 610 moh. 

Midlere årsproduksjon er på 280 GWh og installert effekt er på 75 MW i en francisturbin. Kraftverket startet produksjonen i 1982.

Kraftverket er eid av Kraftverkene i Orkla der E-CO Energi gjennom Eidsiva Vannkraft eier 12 prosent.

Foto: PeltonMan – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32312028

Skriv ut