Gjuva

Gjuva er et av fire kraftverk som hører til Hemsilkraftverkene. Dette er et mindre kraftverk som ligger i Grøndalen, en sidedal til Hemsedal.

Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal.

Kraftverket utnytter fallet fra Vavatn til elven Grøndøla. Vavatn er et rent senkningsmagasin, dvs. at det ikke har noen demning. Aggregatet i kraftverket er utstyrt med en Pelton-turbin.

Nedslagsfelt 40 km2
Tilsig 34 mill m3
Magasinkapasitet 34 mill m3
Driftstunnel lengde 1,5 km
Fallhøyde 410 m
Installert aggregat 10 MW
Maksimal slukeevne 3 m3/sek
Generatorer 11 MVA
Transformatorer 11 kV
Byggeår påbegynt 1956
Avsluttet bygging 1957
Skriv ut