Framruste

Framruste kraftverk ligger ved samløpet av Framruste elv og Otta elv i Skjåk kommune og er en del av Øvre Otta-utbyggingen. Det er installert en francisturbin på 75 MW og årsproduksjonen er på ca. 325 GWh.

Kraftverket har vært i full drift siden åpningen 7. desember 2005.

Kraftverket eies 80 prosent av Opplandskraft DA og 20 prosent av Tafjord Kraftproduksjon. E-CO eier totalt 75 prosent av Opplandskraft DA gjennom eierskapet i Oppland Energi og Eidsiva Vannkraft.

Skriv ut