Framruste

Framruste kraftverk ligger ved samløpet av Framruste elv og Otta elv i Skjåk kommune og er en del av Øvre Otta-utbyggingen. Det er installert en francisturbin på 75 MW og årsproduksjonen er på ca. 325 GWh. Kraftverket Kraftverket har vært i full drift siden åpningen 7. desember 2005.

E-CO Energi er inne på eiersiden i Opplandskraft DA. Oslo Lysverker eier 25 prosjekt av selskapet, mens E-CO Energi AS eier ca. 15 prosent gjennom sin eierpost i Oppland Energi AS. Dette gir en total eierandel for E-CO på ca. 40 prosent.

Skriv ut