Fossheimfoss

Fossheimfoss kraftverk ligger ved Røn i Vestre Slidre kommune. Kraftstasjonen utnytter fallet i Fossheimfossen på brutto 7 m i elven mellom Slidrefjorden og Strandefjorden i Begnavassdraget.

Kraftverket ble oppgradert i 2008. Midlere årsproduksjon etter oppgraderingen er 12 GWh.

Det er installert ett aggregat på 1,9 MW, bestående av en Kaplanturbin med 160 omdr./min. med gear til 750 omdr./min. Turbinens kapasitet er 31 m3/s. Kraften transformeres opp til 22 kV og leveres ut på det lokale distribusjonsnettet.

Fossheimfoss er et rent elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Ovenforliggende magasiner tappes i all hovedsak med basis i utnyttelse av Lomen og Faslefoss. Fossheimfoss utnytter det til enhver tid tilgjengelig vann begrenset til 31 m3/s.

Fallhøyde 7 m
Inst. aggregat 1,9 MW
Midlere årsproduksjon 12 GWh
Avsluttet bygging 1994
Skriv ut