Fossheimfoss

Fossheimfoss kraftverk ligger i Begnavassdraget.

Fallhøyde 7 m
Inst. aggregat 1,9 MW
Midlere årsproduksjon 11 GWH
Avsluttet bygging 1994
Skriv ut