Faslefoss

Faslefoss kraftverk ligger i Begnavassdraget ved Leira i Nord-Aurdal kommune. Faslefoss kraftstasjon utnytter et fall på brutto 38 m i Begna etter Strandefjorden.

Faslefoss kraftverk ligger i Begnavassdraget ved Leira i Nord-Aurdal kommune. Faslefoss kraftstasjon utnytter et fall på brutto 38 m i Begna etter Strandefjorden. Fra Strandefjorden føres vannet gjennom en 1100 m lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 36 m2 og en 27 m lang trykksjakt til kraftstasjonen, som ligger 150 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 120 m lang avløpstunnet og ut i Fløafjorden.

Det er installert ett aggregat på 17,8 MW bestående av en Kaplanturbin med 250 omdr./min., kapasitet 57 m3/s og en generator med merkespenning 7,5 kV. Kraften transformeres først opptil 22 kV for så å bli transformert opp til 132 kV og overføres via Åbjøra til regionalnettet.

Fallhøyde 38 m
Inst. aggregat 18 MW
Midlere årsproduksjon 86,5 GWh
Avsluttet bygging 1980
Skriv ut