Faslefoss

Faslefoss kraftverk ligger i Begnavassdraget.

Fallhøyde 38 m
Inst. aggregat 18 MW
Midlere årsproduksjon 80,1 GWH
Avsluttet bygging 1980
Skriv ut