Embretsfoss

Embretsfoss ligger Drammensvassdraget i Åmot i Modum kommune i Buskerud fylke.

Det første kraftverket ble satt i drift i 1916. Kraftverket utnytter et fall på vel 16 meter i Embretsfossen i Drammensvassdraget og er et elvekraftverk uten eget reguleringsmagasin.

Kraftverket utnytter vannet fra Begna og Randsfjorden/Randselva via Tyrifjorden og fra Hallingdalselva via Krøderfjorden og Snarumselva.

I 2013 åpnet Embretsfoss 4, en komplett ny kraftstasjon med nytt kaplan-aggregat og ny dam med to nye flomluker. Den nye kraftstasjonen erstattet den gamle Embretsfoss 2. Embretsfoss 1 og 2 er i dag lagt ned, mens Embretsfoss 3 fungerer som flomkraftverk.

Årsproduksjonen er 362 GWh og installert effekt er 52,5 MW i Embretsfoss 4 og 18,5 MW i Embretsfoss 3.

Embretsfosskrafverkene DA er eid av E-CO Energi og Glitre Energi med en eierandel på 50 prosent hver.

 

Skriv ut