Embretsfoss

Embretsfoss ligger Drammensvassdraget i Åmot i Modum kommune.

Embretsfoss ligger Drammensvassdraget i Åmot i Modum kommune.

I 2013 åpnet Embretsfoss 4. Den nye kraftstasjonen erstattet den gamle Embretsfoss 2. Årsproduksjonen er 270 GWh. Den nye kraftverket øker kraftproduksjonen i Embretsfoss med 120 GWh i året.

Det ble bygget komplett ny kraftstasjon med nytt kaplan-aggregat og ny dam med to nye flomluker.

Embretsfoss 4 erstatter gamle Embretsfoss 2 som legges ned etter å ha vært i drift i 92 år.

E-CO Energi eier kraftstasjonen sammen med EB med en eierandel på 50 prosent hver.

 

Skriv ut