Einunna

Einunna kraftverk utnytter et fall på 123 meter i elven Einunna, som er en del av Glommavassdraget. Kraftverket ligger i Folldal kommune i Innlandet.

Kraftverket har tre reguleringsmagasiner: Fundin, Elgsjøen og Marsjøen. Vannet fra kraftverket overføres videre til Savalen gjennom en 4,5 km lang tunnel. Savalen er magasin for Savalen kraftverk.

Det er Østerdalen Kraftproduksjon AS som eier kraftverket, men det driftes av Hafslund E-CO (tidligere Eidsiva Vannkraft).

Nye Einunna kraftverk ble satt i drift i september 2019 og erstatter det gamle kraftverket. Kraftverket har en horisontal francisturbin med installert effekt er 9 MW og midlere årsproduksjon er på 64,5 GWh.

Gamle Einunna kraftverk ble bygget i 1955 og ombygget og modifisert i 1971.

 

Skriv ut