Eidsvoll-verkene

Kraftverkene ligger langs Andelva i Eidsvoll kommune og har betegnelsene Mago B, Mago A, Mago C og Mago D, nevnt i rekkefølge etter beliggenhet ovenfra og nedover.

Hafslund kjøpte i 1993 fem kraftverk med tilhørende anlegg og rettigheter av Mathiesen-Eidsvold Værk. Ett av kraftverkene ble i 1999 overdratt til Akershus Energi.

Mago B ligger ved utløpet av Hurdalssjøen og ble satt i drift i 2005. Det erstattet et tidligere kraftverk fra 1960. Mago A, Mago C og Mago D ble satt i drift i perioden 1978-1984. Kraftverkene har ett aggregat hver.

Sagdammen, som regulerer vannstanden i Hurdalssjøen og vannføringen i Andelva, eies av Glommen og Laagens Brukseierforening. Samlet fallhøyde mellom Hurdalssjøen og utløpet i Vorma er 53 meter.

I august 2017 kjøpte E-CO Energi (tidligere Oslo Lysverker) 90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen. Hafslunds vannkraftproduksjon er samordnet med E-COs øvrige virksomhet.

Skriv ut