Eid

Eid kraftverk ligger i Begnavassdraget.

Fallhøyde 12,5
Inst. aggregat 2×4,8 MW
Midlere årsproduksjon 53 GWH
Avsluttet bygging 2000
Skriv ut