Eid

Eid kraftverk ligger i Begnavassdraget ved Eidskollen i Sør-Aurdal kommune.

Eid kraftstasjon er et typisk elvekraftverk og utnytter fallet på 12,5 m i Eidsfossen ved at elva er oppdemt 10 m, samtidig som elveløpet er senket 2,5 m nedenfor kraftstasjonen. Elva er stengt med en betongdam. Dammen har 2 luker, hver med en avledningskapasitet på 625 m3/s.

Kraftverket har to Kaplanaggregater â 4,8 MW med gearoverføring mellom turbin og generator. Kraften transformeres opp til 22 kV og leveres ut på det lokale distribusjonsnettet.

Fallhøyde 12,5
Inst. aggregat 2×4,8 MW
Midlere årsproduksjon 57,7 GWh
Avsluttet bygging 2000
Skriv ut