Dokka

Kraftverket ligger sør for Dokka sentrum i Nordre Land kommune. Dokka kraftstasjon utnytter fallet mellom Kjøljuadammen og Randsfjorden på 130 m.

Fra Kjøljuadammen føres vannet gjennom en 10,6 km lang tilløpstunnel med tverrsnitt på 35 m2 og en 115 m lang trykksjakt/tunnel til kraftstasjonen som ligger 300 m inne i fjellet. Videre føres vannet gjennom en 3,8 km lang avløpstunnel ut i Randsfjorden.

Det er installert to Francisaggregater på 22,3 MW. Samlet slukeevne er 40 m3/s. Kraften transformeres opp til 132 kV og leveres regionalnettet via Dokka koblingsstasjon.

Kjøljua Dam er en fyllingsdam med sentral morenetetning. Total masse i dammen er 152.000 m3. Damkronen er 134 m lang, største høyde på dammen er 35 m.

 

Fallhøyde 132,5 m
Inst. aggregat 2×22,3 MW
Midlere årsproduksjon 193 GWh
Avsluttet bygging 1989
Skriv ut