Brødbølfoss

Brødbølfoss kraftverk er et vannkraftverk i Kongsvinger kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter et fall på 40 meter mellom Gylterudsjøen og Utgardsjøen.

Kraftverket startet produksjonen 1. juli 1921 og ble modifisert i 1976.

To francisturbiner med en installert effekt på 2,7 MW produserer årlig 13,8 GWh.

Kraftverket har Varaldsjøen og Møkeren som magasiner. Møkeren reguleres mellom 175 og 174 moh.

Skriv ut