Brekkefoss

Kraftverket er et lite kraftverk som i sin tid ble bygd for å gi kraft til Hemsil-utbyggingen. Kraften produseres ved å utnytte fallet i Brekkefossen i elven Grøndølas nedre del.

Brekkefoss er et av fire kraftverk som hører til Hemsilkraftverkene. Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal.

Aggregatet i kraftverket er utstyrt med en horisontal Francis-turbin. Kraftverket ble fullstendig rehabilitert i 2017 med nytt aggregat og kontrollanlegg.

Nedslagsfelt 218 km2
Driftstunnel lengde 0,5 km
Fallhøyde 38 m
Installert aggregat 1,5 MW
Maksimal slukeevne 4,5 m3/sek
Generatorer 2 MVA
Transformatorer 21 kV
Byggeår påbegynt 1957
Avsluttet bygging 1957
Ombygget 2017
Skriv ut