Brekkefoss

Brekkefoss er et av fire kraftverk som hører til Hemsilkraftverkene. Utbyggingen i Hemsedal var den andre av de tre store kraftutbyggingene i Hallingdal.

Kraftverket er et lite kraftverk som i sin tid ble bygd for å gi kraft til Hemsil-utbyggingen. Kraften produseres ved å utnytte fallet i Brekkefossen i elven Grøndølas nedre del.

Aggregatet i kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin. Kraftverket er under utvidelse som vil øke produksjonen med vel 7 GWh.

Nedslagsfelt 218 km2
Driftstunnel lengde 0,5 km
Fallhøyde 38 m
Installert aggregat 1,6 MW
Maksimal slukeevne 4,5 m3/sek
Generatorer 2 mva
Transformatorer 21 kv
Byggeår påbegynt 1957
Avsluttet bygging 1957
Skriv ut