Brattset

Bratset Kraftverk ligger i Orklavassdraget i Rennebu kommune i Trøndelag. Kraftverket utnytter ett 273 meter fall i elven Orkla fra inntaksmagasinet Storfossdammen ved utløpet fra Litjfossen kraftverk til utløp sør for Berkåk.

Midlere årsproduksjon er på 400 GWh og installert effekt er på 80 MW på to francisturbiner. Kraftverket startet produksjonen i 1982.

Kraftverket er eid av Kraftverkene i Orkla der E-CO Energi gjennom Eidsiva Vannkraft eier 12 prosent.

Foto: PeltonMan – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27563556

Skriv ut