Braskereidfoss 1 og 2

Braskereidfoss kraftverk er et elvekraftverk i Våler kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter fallet på 9 meter i Glåma. 

Braskereidfoss 1 startet produksjonen i 1978. Installert effekt er 22 MW på en rørturbin.

I 2016 ble kraftverket utvidet med et nytt bygg som inneholder en 18 MW rørturbin (Braskereidfoss 2). Det økte produksjonen med 40 GWh til 170 GWh.

Midlere årsproduksjon er på 170 GWh.

Skriv ut