Bedafors

Bedafors kraftverk er et elvekraftverk som utnytter et fall på 20 meter i elven Sikåa i Kongsvinger kommune i Hedmark.

Kraftverket har en kaplanturbin på 1,2 MW og ble satt i drift i 1985. Midlere årsproduksjon er på 3,9 GWh.

Kraftverket ligger ca. 1 km nedenfor utløpet av Varaldsjøen som reguleres mellom 203 og 197 moh. Vannet fra magasinet benyttes også i Varalden kraftverk.

Skriv ut