Bagn

Bagn kraftverk ligger i Begnavassdraget.

Fallhøyde 89 m
Inst. aggregat 31+33 MW
Midlere årsproduksjon 308,1 GWH
Avsluttet bygging 1963
Skriv ut