Bagn

Kraftverket ligger ved Bagn i Sør-Aurdal. Bagn kraftstasjon utnytter fallet på 89 m mellom Aurdalsfjorden og Bagn. Det er installert to Francisaggregater, ett på 36 MW og ett på 39 MW.

Kraftverket eies med 80% av Skagerak Kraft og 20% av Storbrofoss Kraftanlegg DA, som igjen er eiet av Oppland Energi AS og Sør-Aurdal kommune.

Fallhøyde 89 m
Inst. aggregat 36+39 MW
Midlere årsproduksjon 350 GWh
Avsluttet bygging 1963
Oppgradert 2014
Skriv ut