Aurland 5 (Reppa)

Reppa kraftverk er et lite kraftverk som ligger i Njukebotn ved Stonndalen og utnytter fallet fra Reppvatn til Viddalsvatn.

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden.

Reppa kraftverk er et lite kraftverk som ligger i Njukebotn ved Stonndalen og utnytter fallet fra Reppvatn til Viddalsvatn. Kraftverket er bygd i tilknytning til Aurland 2 kraftverk.

Aggregatet i kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin.

Nedslagsfelt 15 km2
Tilsig 25 mill m3
Magasinkapasitet 17 mill m3
Driftstunnel lengde 978 m
Fallhøyde 439 m
Installert aggregat 9 MW
Maksimal slukeevne 3 m3/sek
Generatorer 10 MVA
Transformatorer 68/4,3 kV
Byggeår påbegynt 1980
Avsluttet bygging 1983
Skriv ut