Aurland 4 (Vangen)

Vangen kraftverk ligger ved Aurlandsvangen og utnytter fallet fra Vassbygdvatn til Aurlandsfjorden.

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Vangen kraftverk ligger ved Aurlandsvangen og utnytter fallet fra Vassbygdvatn til Aurlandsfjorden. Kraftverket er det siste i vannstrengen, og det er bare i drift om vinteren.

Vinterproduksjonen i Vangen regulerer vannføringen i Aurlandselva, slik at den er uavhengig av kjøringen i Aurland 1. I 2001 ble Kaplan-turbinen i kraftverket oppgradert med nytt løpehjul. Dette ga en økt effekt på 3 MW.

Nedslagsfelt 140 km2
Tilsig 158 mill m3
Magasinkapasitet 3 mill m3
Driftstunnel lengde 5417 m
Fallhøyde 55 m
Installert aggregat 38 MW
Maksimal slukeevne 80 m3/sek
Generatorer 42 MVA
Transformatorer 35 kV
Byggeår påbegynt 1976
Avsluttet bygging 1980/2001
Skriv ut