Aurland III

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Aurland III ligger ved Vetlebotnvatn og utnytter fallet fra Nyhellermagasinet til Vetlebotnvatn.

Kraftstasjonen er utstyrt med to reversible Francis pumpeturbiner som pumper vann opp fra Vetlebotnvatn til Nyheller-magasinet om sommeren, og om vinteren brukes turbinene til å produsere strøm i det samme fallet.

Nedslagsfelt 92 km2
Tilsig 145 mill m3
Magasinkapasitet 448 mill m3
Driftstunnel lengde 3870 m
Fallhøyde 400 m
Installert aggregat 2×135 MW
Maksimal slukeevne 79 m3/sek
Generatorer 2×150 mva
Transformatorer 420/15,5/7,75 kv
Byggeår påbegynt 1975
Avsluttet bygging 1979
Skriv ut