Aurland 3

Aurland 3 er et pumpekraftverk. Kraftstasjonen er utstyrt med to reversible Francis pumpeturbiner som kan pumpe vann opp fra Vetlebotnvatn til Nyhellermagasinet 400 meter høyere når det er lite behov for kraft og kraftprisene er lav.

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Aurland 3 ligger ved Vetlebotnvatn og utnytter fallet fra Nyhellermagasinet til Vetlebotnvatn.

Aurland 3 er et pumpekraftverk. Kraftstasjonen er utstyrt med to reversible Francis pumpeturbiner som kan pumpe vann opp fra Vetlebotnvatn til Nyhellermagasinet 400 meter høyere når det er lite behov for kraft og kraftprisene er lav. Det samme vannet benyttes av turbinene til å produsere strøm når kraftbehovet er høyt og prisene er høyere.

Det blir som et gigantisk batteri. Det er nemlig store dimensjoner. Kraftverket kan pumpe 56 tusen liter vann i sekundet 400 meter opp. Når det produserer fra dette vannet kan det generere 270 MW. Det tilsvarer ca. 5 400 hurtigladere for elbil på full effekt.

I 2016 ble kraftverket utstyrt med en såkalt mykstarter, som gjør at man kan benytte stasjonen til pumpedrift i kortere tidsrom. På den måten blir det mulig å «hurtiglade» magasinet, eller vannkraftbatteriet om man vil.

Nedslagsfelt 92 km2
Tilsig 145 mill m3
Magasinkapasitet 448 mill m3
Driftstunnel lengde 3870 m
Fallhøyde 400 m
Installert aggregat 2×135 MW
Maksimal slukeevne 79 m3/sek
Generatorer 2×150 mva
Transformatorer 420/15,5/7,75 kv
Byggeår påbegynt 1975
Avsluttet bygging 1979

 

Skriv ut