Aurland 2

Aurland 2 kraftverk ligger i Stonndalen og utnytter fallet ned til Viddalsvatn fra to forskjellige nivåer.

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden.

Aurland 2 kraftverk ligger i Stonndalen og utnytter fallet ned til Viddalsvatn fra to forskjellige nivåer. To aggregater utnytter det lave fallet fra Vesterdalstjern og Vetlebotnvatn, mens et aggregat utnytter det høye fallet fra fjellmagasinene Store Vargevatn, Svartevatn, Langavatn, Katlavatn og Berdalsvatn sør for Aurlandsdalen.

Etter å ha passert Aurland 2 renner vannet ned til Viddalsvatn som er hovedmagasin for Aurland 1 kraftverk. Aggregatene i kraftverket er utstyrt med Francis-turbiner.

Lave fall Høye fall
Fallhøyde 110 m 480 m
Inst. aggregat 2×35 MW 72 MW
Midlere årsproduksjon 187 GWh 231 GWh
Nedslagsfelt 339 km2 92 km2
Tilsig 560 mill m3 171 mill m3
Magasinkapasitet 10 mill m3 189 mill m3
Driftstunnel lengde 9,8 km 14,8 km
Maksimal slukeevne 2×34 m3/sek 15 m3/sek
Generatorer 2×35 MVA 80 MVA
Transformatorer 380/66/9,5 kV
Byggeår påbegynt 1969
Avsluttet bygging 1982

 

Skriv ut