Aurland II

Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden.

Kraftverket ligger i Stonndalen og utnytter fallet ned til Viddalsvatn fra to forskjellige nivåer. To aggregater utnytter det lave fallet fra Vesterdalstjern og Vetlebotnvatn, mens et aggregat utnytter det høye fallet fra fjellmagasinene Store Vargevatn, Svartevatn, Langavatn, Katlavatn og Berdalsvatn sør for Aurlandsdalen.

Etter å ha passert Aurland II renner vannet ned til Viddalsvatn som er hovedmagasin for Aurland I kraftverk. Aggregatene i kraftverket er utstyrt med Francis-turbiner.

Fallhøyde 110/480 m
Inst. aggregat 2×35/72 MW
Midlere årsproduksjon 178/218 GWh
Avsluttet bygging 1983
Nedslagsfelt (høye/lave fall) 339/92 km2
Tilsig (høye/lave fall) 560/171 mill m3
Magasinkapasitet (høye/lave fall) 10/189 mill m3
Driftstunnel lengde (høye/lave fall) 9,8/14,8 km
Maksimal slukeevne 2×34/15 m3/sek
Generatorer (høye/lave fall) 2×35/80 mva
Transformatorer (høye/lave fall) 380/66/9,5 kv
Byggeår påbegynt 1969
Avsluttet bygging 1989
Skriv ut