Aurland 1

Aurland 1 er E-COs største kraftverk, og Norges tredje største. Kraftutbyggingen i Aurland er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner.

Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjorden. Aurland I er den nest siste kraftstasjonen i vannstrengen, og utnytter fallet fra Viddalsvatn til Vassbygdvatn.

Kraftverket har blitt bygd ut gradvis. Byggingen ble startet i 1969 og det første aggragetet ble satt i drift i 1973. I 1975 ble ytterligere et aggregat satt i drift, og i 1989 sto stasjonen ferdig med tre aggregater. Alle aggregatene er utstyrt med Pelton-turbiner.

Oppgradering

Mellom 2003 og 2007 ble effekten i de tre aggregatene i Aurland 1 oppgradert fra 225 til 280 MW. Det vil si totalt fra 675 til 840 MW. Dette gir oss muligheter, med en større installasjon, å levere mer kraft når behovet er stort, dvs. større fleksibilitet, og økt inntjening. Oppgraderingen ga også noe økt virkningsgrad som har medført en økt årlig produksjonsevne på 12 GWh.

Nedslagsfelt 56 km2
Tilsig 79 mill m3
Magasinkapasitet 196 mill m3
Driftstunnel lengde 3 km
Fallhøyde 870 m
Installert aggregat 3×280 MW
Maksimal slukeevne 112,5 m3/sek
Generatorer 3×300 MVA
Transformatorer 420/15,5 kV
Byggeår påbegynt 1969
Avsluttet bygging 1989
Modernisert 2004-2006
Skriv ut