Åkvisla

Åkvisla kraftverk utnytter et fall på 122 meter i Moksa i Øyer kommune i Oppland.

Utløpet går i inntaksdammen til Moksa kraftverk.

Installert effekt er 3,6 MW fra to francisturbiner. Årsproduksjon er 10 GWh.

Kraftverket eies av Gudbrandsdal Energi og driftes av E-CO Energi (tidligere Eidsiva Vannkraft).

Skriv ut