Osfallet

Osfallet kraftverk er et elvekraftverk i Åmot kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter fallet på 41 meter i elven Søndre Osa i Glommavassdraget.

Kraftverket startet produksjonen i 1956 og ble modifisert i 1981. Installert effekt er 5,5 MW fordelt på to francisturbiner. Midlere årsproduksjon er på 16,4 GWh.

Skriv ut