Personvern

Personvernerklæring og vilkår
Denne personvernerklæringen beskriver hvordan E-CO Energi AS behandler personopplysninger om besøkende til selskapets nettsider, e-co.no, samt vilkår for bruk av nettsiden.

E-CO Energi er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Nettsiden www.e-co.no og dets innhold og organisering eies fullt og helt av E-CO Energi, og selskapet forbeholder seg alle rettigheter til dette materiale. Når du går inn og bruker denne nettsiden, forplikter du deg til å godta betingelsene fastsatt i disse vilkårene.

Feil og mangler
Materialet på internettsiden kan kun benyttes til informasjonsformål. Informasjonen på e-co.no er ikke ment å være fullstendig og vil ikke være oppdatert og nøyaktig til enhver tid. Feil kan forekomme. Materialet på e-co.no må ikke legges til grunn for investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt. E-CO Energi AS påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser på nettsidene. E-CO Energi AS kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, følgetap eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av e-co.no eller dets innhold. Dersom det avdekkes feil eller unøyaktigheter på nettsidene ønsker vi tilbakemelding om dette på energi@e-co.no.

Nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev fra Lederne. For å kunne sende e post må vi lagre navn og e-postadresse. Vi deler ikke opplysningene med andre, og sletter de når du avslutter abonnementet ditt. Du melder deg selv av, via en lenke i nyhetsbrevet.

Google Analytics
Vi bruker Google Analytics til å motta generell webstatistikk, bl.a. om hvilke sider brukere har besøkt, hvordan nettleser de benytter og hvor lang tid brukeren har vært på siden.

Cookies
En cookie eller en informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på datamaskinen når man laster ned en nettside. Cookies kan se om du har besøkt nettsiden tidligere, og kan benyttes for å analysere det generelle brukermønsteret på nettsiden. Ved å bruke nettsiden samtykker du i at vi kan sette cookies inn i din nettleser. Du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av cookies, og du kan slette cookies i din nettleser.
Vi bruker også cookies fra tredjepartsaktører for å kunne gi brukere på e-co.no relevant markedsføring og en god brukeropplevelse.
Under finner du en oversikt over cookies vi benytter på e-co.no:
Cookieconsent – Cookien blir opprettet når du aksepterer bruk av cookies på våre nettsider. Cookien slettes etter ett år.
_ga – Google Analytics – Brukes for å skille mellom brukere. Cookien slettes etter to år.
gac – Google Analytics – Inneholder kampanjerelatert informasjon om brukeren. Hvis du har linket din Google Analytics og Adwords konto, vil AdWord sine website conversion tags bli lest fra denne cookien, med mindre du velger å «opte ut». Cookien slettes etter 90 dager.
_gid – Google Analytics – Brukes til å skille mellom brukere. Cookien slettes etter 24 timer.
_gat – Google Analytics – Brukes for å øke forespørselsraten. Cookien slettes etter 1 minutt.
AMP_TOKEN – Google Analytics – Inneholder en token som kan bli brukt til å anskaffe en klient ID fra AMP Client ID service. Cookien slettes et sted mellom 30 sekunder til opptil maks ett år etter bruk.
Hotjar cookies – måler, observerer og innhenter data om brukeratferden på e-co.no. Se en komplett liste her. Cookiene slettes etter ett år.
pll_language – finner brukerens nåværende språkvalg for sidene, akkurat nå kan det her settes følgende verdier: en or no. Cookien slettes etter ett år.

Sletting av cookies
Du kan selv bestemme om du ønsker å akseptere eller avslå å samtykke i lagring av cookies. Du kan også stenge av for cookies i din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at det finnes verktøy som kan kartlegge og/eller gi deg oversikt over hvilke informasjonskapsler som benyttes på sidene du besøker. Les mer om cookies og hvordan du administerer dem.
Utlevering av personopplysninger
Informasjon om besøkende til e-co.no deles av E-CO Energi AS med våre underleverandører for utvikling, drift og optimalisering av våre nettsider. Mellom E-CO Energi AS og underleverandører slik beskrevet over foreligger det databehandleravtaler.
Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger
Enhver som ber om det har rett til å få vite hva slags behandling av personopplysninger E-CO Energi foretar.
Den registrerte kan i tillegg ber om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes.

Sletting
Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem. Se informasjon ovenfor om bruk av cookies på e-co.no samt tidsrommet fra registrering til sletting.
Rett til innsyn i vår lagring av og bruk av opplysninger,
Ved ønske om innsyn i de opplysningene som er lagret ved besøk til e-co.no skal skal vi kontaktes på følgende e-post-adresse: energi@e-co.no .
Det kan bestilles innsyn i hvilke opplysninger vi behandler og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene.
Den registrerte har videre rett til å kreve uriktige opplysninger rettet og slettet. Videre kan det kreves at opplysninger av behandlingen begrenses. E-CO Energi AS har som prinsipp at personopplysninger ikke behandles utover det som er nødvendig for å oppfylle formålet.

Klage
Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet hvis han eller hun mener det foregår en ulovlig behandling av vedkommende sine personopplysninger.
Kontakt
Du kan ta kontakt med oss via kontaktinformasjon under dersom du ønsker innsyn, retting eller har andre spørsmål.

E-post: energi@e-co.no
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO

Skriv ut