Øvre Otta

Utbyggingen av Øvre Otta i Skjåk kommune er en av de største nyere vannkraftutbygginger i Norge. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i 1999 og byggingen startet i 2002. I juni 2005 åpnet Øyberget kraftverk med en årlig produksjon på 360 GWh og i desember 2005 åpnet Framruste kraftverk med en årlig produksjon på 165 GWh. E-CO er største eier i Øvre Otta-utbygginen med en eierandel på ca. 32 prosent.

Breidalsoverføringen
Ny overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdraget i Skjåk ble offisielt åpnet i august 2008. Prosjektet gir en produksjonsøkning i Framruste kraftverk på 125 GWh.

Med Breidalsoverføringen vil Øvre Otta-anleggene produsere 650 GWh årlig. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 32 500 husstander.
Magasin

Skriv ut