Organisasjon – Ren verdiskaping

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper og er en del av Hafslund E-CO konsernet. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 17 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 850 000 husstander.

Kort film om E-CO Energi

E-CO Energi Holding AS er en del av Hafslund E-CO konsernet som igjen eies av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og Hafslund Produksjon Holding. E-CO Energi AS eies med 57,2 prosent av Hafslund E-CO og 42,8 prosent av Eidsiva Energi. Fra 30. september 2019 inngår også Eidsiva Vannkrafts kraftverk i E-CO Energis portefølje. Fra 1.1.2020 vil de ansatte i Eidsiva Vannkraft AS bli ansatt i E-CO Energi, som da blir 350 ansatte.

E-CO eier helt eller delvis 80 vannkraftanlegg fordelt over store deler av Sør-Norge – se oversikten over våre kraftanlegg.

Skriv ut