Organisasjon – Ren verdiskaping

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper og er en del av Hafslund E-CO konsernet. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 13 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 650 000 husstander. Produksjonskapasiteten er ca. 3 350 MW.

Kort film om E-CO Energi

E-CO Energi Holding as er en del av Hafslund E-CO konsernet som igjen eies av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og Hafslund Produksjon Holding. E-CO Energi har ca. 200 medarbeidere.

E-CO eier helt eller delvis 50 vannkraftanlegg fordelt over store deler av Sør-Norge – se oversikten over våre kraftanlegg.

Eierposisjoner:

Klikk på bildet over for å se en større versjon.

Skriv ut