Organisasjon

Hafslund E-CO er et av Norges ledende energiselskaper. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på nær 17 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 850 000 husstander.

Hafslund E-CO eier helt eller delvis 80 vannkraftanlegg fordelt over store deler av Sør-Norge – se oversikten over våre kraftanlegg.

Hafslund E-CO konsernet eies av Oslo kommune. Produksjonsvirksomheten er organisert i selskapet Hafslund E-CO Vannkraft AS, som eies med 57,2 prosent av Hafslund E-CO AS og 42,8 prosent av Eidsiva Energi AS. Hele Hafslund E-CO drives som ett selskap.

Organisasjonskart

Skriv ut