Oppland Energi

Oppland Energi er en av Norges største vannkraftprodusenter med en middelproduksjon på ca. 1880 GWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 100 000 husstander.

Oppland Energi AS eier 9 kraftverk i Dokka- og Begnavassdraget. I tillegg har selskapet 25 % eierandel i Opplandskraft DA, som eier 8 kraftverk i Glomma- og Lågenvassdraget. Selskapet disponerer også 20 % i Bagn Kraftverk DA. Alle operative funksjoner ivaretas i sin helhet ved eksterne kjøp av tjenester.

Oppland Energi AS eies av E-CO Energi (61,35 %) og Eidsiva Vannkraft AS (38,65 %). E-CO Energi og Eidsiva Vannkraft er nå slått sammen og Oppland Energi er planlagt innfusjonert i det nye produksjonsselskapet.

Velg Oppland Energi i kraftverksoversikten for å se Oppland Energis kraftverk.

Kontakt:
Daglig leder, Egil Skøien, Tlf. 901 24 620, egil.skoien@e-co.no

Postadresse:
Oppland Energi AS
Postboks 4100
2307 HAMAR

Tlf: 62 12 32 62 (Kundesenter Eidsiva)

Skriv ut