Visjon, mål og verdier

E-CO Energis visjon og verdigrunnlag forteller noe om hvem selskapet er og hvordan det ønsker å opptre. Visjonen, som er felles med morselskapet Hafslund E-CO, «For en fornybar og fullelektrisk fremtid», setter kursen for selskapet fremover. E-CO Energi produserer ren, fornybar energi, og det skal man fortsette med også i fremtiden. E-CO Energis kjerneverdier er åpen, ansvarlig og nyskapende. Disse verdiene skal gjennomsyre alt vi foretar oss og i alle beslutninger som tas.

Hafslund E-COs visjon:
For en fornybar og fullelektrisk fremtid

Visjonen tar utgangspunkt i dagens Hafslund E-CO, viser vår vei til samfunnets klimamål (2050).

 

Våre verdier: Åpen, ansvarlig og nyskapende

Åpen betyr at vi

  • setter pris på forskjellighet og mangfold
  • verdsetter aktivt engasjement, arbeidsglede og humør
  • deler med andre, unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre

Ansvarlig betyr at vi

  • opptrer med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger
  • viser tillit og holder det vi lover
  • verdsetter kvalitet og ærlighet

Nyskapende betyr at vi

  • er opptatt av å forbedre og fornye
  • verdsetter handlekraft og initiativ
  • tør å utfordre og våger å feile

 

Skriv ut