Om E-CO Energi

E-CO Energis kraftproduksjon dekker strømforbruket til ca. 2,2 millioner innbyggere

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper og er en del av Hafslund E-CO konsernet. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 17 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 850 000 husstander eller ca. 2,2 millioner innbyggere.

E-CO Energi Holding as er en del av Hafslund E-CO konsernet, som igjen eies av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og Hafslund Produksjon Holding. E-CO Energi eies med 57,2 prosent av Hafslund E-CO og 42,8 prosent av Eidsiva Energi. Fra 30. september 2019 inngår også Eidsiva Vannkrafts kraftverk i E-CO Energis portefølje.

E-CO er representert over hele Sør-Norge – se oversikten over våre kraftanlegg

 

Skriv ut