Om E-CO Energi

E-CO Energis kraftproduksjon dekker strømforbruket til ca. 1,7 millioner innbyggere

E-CO Energi er et av Norges ledende energiselskaper og er en del av Hafslund E-CO konsernet. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 13,5 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 675 000 husstander eller ca. 1,7 millioner innbyggere. Produksjonskapasiteten er ca. 3 350 MW.

E-CO Energi Holding as er en del av Hafslund E-CO konsernet som igjen er eid av Oslo kommune. De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og  Hafslund Produksjon Holding. E-CO Energi har ca. 185 medarbeidere.

E-CO er representert over hele Sør-Norge – se oversikten over våre kraftanlegg

Eierstruktur

Skriv ut