Hafslund E-CO – 100% ren energi

Hafslund E-COs kraftproduksjon skaper arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.

Det gjør selskapet til Norges nest største produsent av vannkraft, og størst blant dem som utelukkende produserer kraft fra fornybare kilder.

Mange er avhengig av Hafslund E-COs virksomhet, enten det er husholdninger eller næringsliv som trenger elektrisitet, vertskommuner og staten som mottar skatter og avgifter eller ansatte som mottar lønn. Og selvfølgelig for eieren Oslo kommune, som hvert år får utbytte som kan brukes til å videreutvikle tjenestene overfor byens befolkning. Hafslund E-COs mål er derfor hele tiden å leve opp til visjonen «for en fornybar og fullelektrisk fremtid». Les mer om vår arbeid i seksjonen om miljø og samfunnsansvar.

Hafslund E-CO eier helt eller delvis et 80-talls kraftanlegg over hele Norge. Konsernet eierandel i kraftproduksjon er på over 17 TWh per år, mens selskapet drifter en portefølje på 21 TWh. Det tilsvarer strømproduksjonen til ca. 2,2 millioner innbyggere.

Fra 30. september 2019 inngår også Eidsiva Vannkrafts kraftverk i Hafslund E-COs portefølje. Fra våren vil de ansatte i Eidsiva Vannkraft AS bli ansatt i Hafslund E-CO, som da vokser til 350 ansatte. Virksomheten er organisert i selskapene Hafslund E-CO Vannkraft AS (tidligere E-CO Energi) og Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS (tidligere Eidsiva Vannkraft). Til daglig vil all virksomhet fremstå som Hafslund E-CO. 

Hafslund E-CO Vannkraft har vært i offentlig eie helt siden krafteventyret startet med Christiania Elektricitetsværk i 1892. I dag eies selskapet med 57,2 prosent av Hafslund E-CO-konsernet, som igjen eies av Oslo kommune. De resterende 42,8 prosent eies av Eidsiva Energi.

Hafslund E-CO er representert over hele Sør-Norge – se oversikten over våre kraftanlegg

 

Skriv ut