Finansiell informasjon

Her finner du finansiell informasjon om E-CO Energi Holding AS. Morselskapet E-CO Energi Holding eies 100 % av Hafslund E-CO (som igjen eies av Oslo kommune) og eier 100 % av E-CO Energi AS og 90 % av Hafslund Produksjon.

For mer detaljert informasjon se års- og halvårsrapporter i menyen til venstre.

Nøkkeltall

(Beløp i millioner kroner)  2018
2017 2016 2015*
Driftsinntekter 5 164    3 592    2 710    2 511
EBITDA 1 4 036    2 574    1 747    1 621
Driftsresultat 3 669    2 235    1 439    1 347
Årsresultat 1 223    1 038      505      533
Engasjert kapital 27 760 27 285 16 321 14 061
Betalt utbytte til eier 663 610 685 740
EBITDA margin 2 % 78        72        64        65
ROCE (avkastning på engasjert kapital) 3 % 13          10          9          10
Kraftproduksjon GWh 14 300 12 194 11 215 10 561
Antall ansatte 185 197        172        177
* Nøkkeltall for 2015 er basert på konsernregnskap utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper (NGAAP).
1) Driftsresultat + avskrivninger
2) EBITDA / Driftsinntekter
3) Driftsresultat / Engasjert kapital (gjennomsnitt IB og UB)

 

Skriv ut