E-CO – 100% ren energi

E-CO Energis kraftproduksjon skaper arbeidsplasser og skatteinntekter i en rekke norske byer og tettsteder. Også overskuddet fra virksomheten går fullt og helt tilbake til samfunnet.

Hvert år produserer E-CO Energis 185 medarbeidere nok strøm til å kunne dekke kraftbehovet til 675 000 norske husstander. Det gjør selskapet til Norges nest største produsent av vannkraft, og størst blant dem som utelukkende produserer kraft fra fornybare kilder.

Mange er avhengig av E-CO Energis virksomhet, enten det er husholdninger eller næringsliv som trenger elektrisitet, vertskommuner og staten som mottar skatter og avgifter eller ansatte som mottar lønn. Og selvfølgelig for eieren Oslo kommune, som hvert år får utbytte som kan brukes til å videreutvikle tjenestene overfor byens befolkning. E-CO Energis mål er derfor hele tiden å leve opp til visjonen «for en fornybar og fullelektrisk fremtid». Les mer om vår arbeid i seksjonen om miljø og samfunnsansvar.

E-CO Energi eier helt eller delvis et 50-talls kraftanlegg over hele Norge. Middelproduksjon er på ca. 13,5 TWh per år og produksjonskapasiteten er 3 350 MW.

E-CO Energi har vært i offentlig eie helt siden krafteventyret startet med Christiania Elektricitetsværk i 1892. I dag er selskapet en del av  Hafslund E-CO-konsernet, som igjen eies av Oslo kommune.

 

Skriv ut