Om Hafslund E-CO

Hvert år produserer Hafslund E-CO nok strøm til å dekke strømforbruket til ca. 2,2 millioner innbyggere

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund E-CO eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund E-CO eier 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og dermed halvparten av Norges største nettselskap, Elvia, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd, strømsalg og fjernvarme.

Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund E-CO for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund E-CO har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

Skriv ut