Sarpsfossen i flom

Ny kraftleveringsavtale med Borregaard

E-CO Energi og Borregaard har inngått en langsiktig kontrakt for levering av 1,66 TWh. Kraften skal leveres til Borregaards Sarpsborg-anlegg i perioden 2022 til 2033, med årlige leveranser som øker fra 88 GWh til 175 GWh.

E-CO Energi har de senere årene økt produksjonsporteføljen betraktelig og denne vil øke ytterligere til over 17 TWh når selskapets vannkraftproduksjon slås sammen med Eidsiva Vannkraft 30. september i år.

– Som Norges nest største kraftproduksjonsselskap, ønsker vi å legge til rette for markedsrelevante kraftkontrakter. E-CO foretar fortløpende vurderinger med hensyn på å inngå langsiktige kraftkontrakter med industrien og andre aktører i markedet, sier konserndirektør for kraftmarked i Hafslund E-CO, Anders Østby.

Kontakt:

Anders Østby, konserndirektør Kraftmarked, tlf. 957 60 370

Per Storm-Mathisen, kommunikasjonssjef, tlf. 982 55 406

Skriv ut