Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft er viktig i Hafslund E-CO. Kjernevirksomheten er å produsere ren, fornybar vannkraft samt være en viktig aktør på veien fremover mot et klimavennlig, fornybart samfunn. Vannkraft er del av fremtidens klimaløsninger og spiller godt sammen med de andre fornybare energikildene, for eksempel vindkraft. Dette er noe selskapet er svært stolt av, og det jobbes  kontinuerlig med utbedringer og nye prosjekter for å kunne bidra med enda mer ren kraft, som vil erstatte bruken av fossile energikilder i samfunnet.

Vårt arbeid med miljø og bærekraft kan du lese mer om i Bærekraftsrapporten for 2019 (pdf).

Tidligere års miljørapporter:

Skriv ut