Mer gyte- og oppvekstareal i Vassbygdelvi

Høsten 2016 fikk E-CO Energi tillatelse av NVE til å gjennomføre flere miljøtiltak i Vassbygdelvi i Aurland kommune. Det vil gi ca 2000 kvadratmeter gyte- og oppvekstareal for sjøørret og laks. Arbeidet startet rett før jul i 2016.

Nedstrøms FV 50 brua i Vassbygdi er det en stor flomslette med flere sideløp som er koblet bort fra hovedelva. Etter en grundig kartlegging sammen med LFI UNI Miljø i Bergen og i dialog med grunneierne kom vi frem til et forslag for å åpne opp og gjøre sideløpene aktive også ved lav vannføring.

Erfaringene vi har med åpning av sideløpene kombinert med tilrettelegging av de fysiske forholdne er positive. Spesielt for sjøørreten vil dette arealet være attraktivt, og det blir spennende å følge med utover sommeren hvordan koloniseringen av fisk, bunndyr og vannvegetasjon forløper.

Det korteste sideløpet, som er ca 200 meter langt, er snart ferdig. Arbeidet med det andre sideløpet lengre ned mot Vassbygdvannet er også i rute og vil bli gjort ferdig i løpet av januar 2017.

Det er Melcon AS som utfører arbeidene.

Ved innløpet til sideløpet som ligger rett nedstrøms FV 50. Her graves det en liten djupål for å sikre vannføring også på kalde dager. Ca. 50 meter nedstrøms gravemaskinen på bildet etableres det en innsmalning som regulerer vannføringen inn i sideløpet.

Sideløpet utformes med små kulper og stryk. Siden sideløpet ligger nedstrøms FV50 er det mulig å legge ut døde trær og kvist for å øke skjul i bekken uten at det medfører noen økt risiko for bruer etc i flom.

Skriv ut