Anskaffelser i E-CO Energi

E-CO Energi skal ha ensartede prinsipper for innkjøp som skal sikre kostnadseffektive og profesjonelle anskaffelser som er til det beste for konsernet.

Leverandør som øsker å handle med E-CO Energi skal fortrinnsvis være registrert og funnet kvalifisert i Sellihca – energibransjens kvalifikasjonsordning.

For å bli prekvalifisert må man ta kontakt med:
Achilles UNCE
Postboks 1817
4801 Arendal
Tlf.:+47 370 63 530

Mer informasjon finnes på Achilles UNCEs nettsider.

Skriv ut