Prosjektledere innovasjon og digitalisering – Oslo

Digitalisering er et strategisk fokusområde for E-CO Energi og målet er å være Norges ledende vannkraftmiljø i å implementere digitale prosesser og verktøy for å utnytte potensiale av innsamlede data.

Vi er fortsatt i startgropen av vår digitale reise, men en rekke store og små initiativer og innovative digitaliseringsprosjekter er allerede igangsatt; pilot på digital tvilling av kraftverk, innsamling av sensordata for prediksjon av vedlikehold og revitalisering av ERP for å nevne noen. I tillegg utvikles det en ny og fremtidsrettet dataplattform og en smidig organisasjon som er rigget for å gjennomføre utviklingsprosjekter og implementere E-COs ambisjoner innenfor digitalisering.

Avdelingen består i dag av 8 personer fordelt på kontorer i Oslo, Gol og Aurland med oppgaver primært knyttet mot utvikling, forvalting og drift. Selskapets strategi er å knytte bånd til bransjeinitiativer, systemleverandører og konsulentselskaper for å utvikle intern kompetanse og erfaring innenfor digitalisering. Avdelingen forventes å øke til 15 personer i 2019 for å kunne gjennomføre planlagte digitaliseringsprosjekter i årene som kommer.

For å sikre at vi når våre ambisiøse mål innenfor digitalisering, søker vi nå to prosjektledere som skal jobbe med innovasjons- og digitaliseringsprosjekter.

Som prosjektleder hos oss vil du få ansvar for å lede it-, innovasjon og digitaliseringsprosjekter, både på strategisk og operativt nivå. Du vil være en avgjørende ressurs i alle prosjektets faser, fra analyse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag, til selve implementeringen. Du vil være bindeleddet mellom forretningssiden og prosjektet og sammen med tekniske ressurser oversette forretningskrav til tekniske spesifikasjoner og realistiske prosjektmål.

Vår kjernevirksomhet, vannkraftverkene, er spredt på mer enn 50 lokasjoner i hele Sør-Norge. For å sikre vellykket implementering er det avgjørende at kontakten med disse er tett og du må derfor påregne en del reisevirksomhet.

Så hvem er det vi ser etter til denne rollen? Vi tror du har høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. I tillegg har du jobbet minimum 3-5 år med prosess-, endrings- og prosjektledelse, gjerne i konsulentbransjen.  Vi ser det også som en fordel om du har gjennomført prosjekter med smidig metodikk, har innsikt i digitaliserings- og automatiseringsprosesser, tjenesteutvikling og forbedringsarbeid i tillegg til prosesskartlegging og dataflyt. Samtidig, kvalifikasjoner kan tilegnes. Har du riktig faglige plattform, er det aller viktigste at du evner å begeistre, spre entusiasme og sørger for implementering av prosjekter på en vellykket måte i en organisasjon der automatisering i stor grad er en selvfølge, men som er relativt umoden på digitaliseringsfeltet.

Vi vet at det ikke er lite vi spør om. I retur tilbyr vi vide rammer og en synlig, influerende rolle i et av Norges ledende kraftselskap som er en helt sentral aktør i det grønne skiftet. Vi har høy endringstakt og høyt fokus på ny teknologi, digitalisering, innovasjon og forbedring. I tillegg tilbyr vi selvfølgelig konkurransedyktige betingelser.

For mer informasjon, ta kontakt med Rie Hurlen Larsen (468 78 678) eller Bettina Schultz Seljelid (470 78 243) i Reflecto AS.

Søknad og CV kan sendes til soknad@reflecto.no. Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Om E-CO Energi

E-CO Energi er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 13,5 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 675 000 husstander eller ca. 1,7 millioner innbyggere. E-CO eier helt eller delvis 50 vannkraftanlegg fordelt over store deler av Sør-Norge.  Vi er ca. 190 medarbeidere og hovedkontoret er lokalisert i Oslo sentrum. Vår visjon er: «For en fornybar og fullelektrisk fremtid». Våre verdier er åpen, nyskapende og ansvarlig. E-CO Energi er et heleid datterselskap i Hafslund E-CO konsernet.

Hafslund E-CO er et integrert kraftkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune. Hovedvirksomheten er i datterselskapene E-CO Energi og Hafslund Nett. Hafslund Nett er Norges største nettselskap med om lag 710.000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Gjennom produksjon av vannkraft og økt elektrifisering bidrar virksomheten til et renere miljø lokalt og et bedre globalt klima. Nytenkning, kompetanse og utviklingsmuligheter gjør Hafslund E-CO til en spennende arbeidsplass.

Skriv ut