Prosjektingeniør elektro – Hallingdal

Med store planer for ombygging og oppgradering av våre anlegg de nærmeste årene ønsker vi nå å styrke det tekniske miljøet i Hallingdal med elektrokompetanse. Vi søker en engasjert og faglig dyktig person som vil inngå i et tverrfaglig team. Stillingen gir svært gode muligheter for bred faglig kontakt og utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse
 • 3-5 års relevant erfaring
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, samt basiskunnskap i engelsk
 • Førerkort i klasse B

Vi leter etter deg som:

 • har erfaring som prosjektleder for større prosjekter innen elektrofaget
 • har yrkesstolthet, samt gode prioriterings– og samarbeidsevner
 • er pålitelig, engasjert, nøyaktig og fleksibel
 • har en aktiv holdning til personlig sikkerhet (HMS-arbeid)
 • kan bidra med positiv energi til vårt gode arbeidsmiljø
 • er kvalitetsbevisst, med interesse for gode og kostnadseffektive løsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • planlegge og gjennomføre ombygging/oppgradering av våre kontroll- og høy-/lavspentanlegg. Dette omfatter elektrotekniske anlegg med spenning fra 420 kV ned til 24V, samt automasjon-, kontroll- og kommunikasjonsanlegg
 • utarbeidelse av kravspesifikasjoner, evaluering av tilbud, kontraktsforhandlinger og oppfølging under gjennomføring
 • løpende oppfølging av oppgaver innenfor drift og vedlikehold av våre anlegg
 • ressurs i den daglige operative driften

I E-CO har vi et trivelig, uformelt og kompetansesterkt arbeidsmiljø. Stillingen byr på varierte og utfordrende oppgaver, en bred kontaktflate internt og ekstern, samt gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Nødvendig praktisk og teoretisk opplæring vil bli gitt etter behov. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr gode pensjons, forsikrings- og bonusordninger, samt en rekke velferdstilbud. Lønn etter avtale. Før ansettelse vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk på aktuell kandidat.

Er dette interessant vil vi gjerne høre fra deg!

Kontaktpersoner:

Kraftverkssjef – Stein Ove Helberg tlf 92 81 19 74
Senior HR rådgiver – Ulrikke Ytteborg, tlf 92 66 51 69

Søk stillingen

Søknadsfrist 20. september.

E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent med kraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Med en årlig middelproduksjon på ca. 13 TWh produserer E-CO Energi fornybar kraft tilsvarende energiforbruket til 650 000 husstander. E-CO Energi er en del av konsernet Hafslund E-CO.

Hafslund E-CO er Norges største integrerte kraftkonsern, og har en visjon om å skape en fornybar og fullelektrisk fremtid. Gjennom produksjon av fornybar kraft og innovativt arbeid for å øke elektrifiseringstakten i Norge, bidrar Hafslund E-CO til et renere miljø lokalt og et bedre globalt klima. Konsernets kjernevirksomhet skjer i datterselskapene E-CO Energi og Hafslund Nett. I tillegg jobber forretningsområdet, Ny Energi, med innovasjon og forretningsutvikling for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger. Hafslund E-CO er heleid av Oslo kommune, og har om lag 600 ansatte. Konsernets hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo.

Hafslund E-CO har en klar vekststrategi som sier at konsernet skal vokse både organisk og gjennom konsolidering. Det ble nylig besluttet at Hafslund E-CO og Eidsiva Energi skal slå seg sammen og skape to enda større, og sterkere, miljøer innenfor kraftproduksjon og nettvirksomhet. Etter sammenslåingen vil virksomhetene ha ca 900 000 nettkunder og en årlig kraftproduksjon på mer enn 17 TWh.

Skriv ut