Prosjektingeniør – bygg og anlegg

Med omfattende planer innen rehabilitering og nybygging av dammer de nærmeste årene ønsker vi å styrke det tekniske miljøet i Hallingdal med kompetanse innen bygg og anlegg. Vi søker en engasjert og faglig dyktig person som vil inngå i ettverrfaglig team. Stillingen gir svært gode muligheter for bred faglig kontakt og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge og gjennomføre relevante bygg- og vassdragsprosjekter, inkl. utarbeidelse av kravspesifikasjon, evaluering av tilbud, kontraktsforhandlinger og oppfølging under gjennomføring
 • tilsyn og kontroll ved vassdragsanlegg
 • løpende oppfølging av oppgaver innenfor drift og vedlikehold av våre anlegg
 • saksbehandling og rapportering til tilsynsmyndighet

Kvalifikasjoner

 • Teknisk/naturvitenskapelig utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • 3-5 års relevant erfaring inkl. oppfølging av bygge- og anleggskontrakter
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig, samt basiskunnskap i engelsk
 • Førerkort i klasse B

Personlige egenskaper

 • har erfaring som prosjekt/byggeleder for større prosjekter innen bygg og anlegg
 • har yrkesstolthet, samt gode prioriterings- og samarbeidsevner
 • er pålitelig, engasjert, nøyaktig og fleksibel
 • har evnen til å håndtere store informasjonsmengder
 • har en aktiv holdning til personlig sikkerhet (HMS-arbeid)
 • kan bidra med positiv energi til vårt gode arbeidsmiljø
 • er kvalitetsbevisst med interesse for gode og kostnadseffektive løsninger

Vi tilbyr


Gode pensjons, forsikrings- og bonusordninger, samt en rekke velferdstilbud. I E-CO har vi et trivelig, uformelt og kompetansesterkt arbeidsmiljø. Stillingen byr på varierte og utfordrende oppgaver, en bred kontaktflate internt og ekstern, samt gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Nødvendig praktisk og teoretisk opplæring vil bli gitt etter behov. Lønn etter avtale.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Før ansettelse vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk på aktuell kandidat.

Er dette interessant hører vi gjerne fra deg!

Søk stillingen

Søknadsfrist 20. september.

Kontaktpersoner:

Kraftverkssjef – Stein Ove Helberg tlf 92 81 19 74
Senior HR rådgiver – Ulrikke Ytteborg, tlf 92 66 51 69

Om E-CO Energi

E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent med kraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Med en årlig middelproduksjon på ca. 13 TWh produserer E-CO Energi fornybar kraft tilsvarende energiforbruket til 650 000 husstander. E-CO Energi er en del av konsernet Hafslund E-CO.

Hafslund E-CO er Norges største integrerte kraftkonsern, og har en visjon om å skape en fornybar og fullelektrisk fremtid. Gjennom produksjon av fornybar kraft og innovativt arbeid for å øke elektrifiseringstakten i Norge, bidrar Hafslund E-CO til et renere miljø lokalt og et bedre globalt klima. Konsernets kjernevirksomhet skjer i datterselskapene E-CO Energi og Hafslund Nett. I tillegg jobber forretningsområdet, Ny Energi, med innovasjon og forretningsutvikling for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger. Hafslund E-CO er heleid av Oslo kommune, og har om lag 600 ansatte. Konsernets hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo.

Hafslund E-CO har en klar vekststrategi som sier at konsernet skal vokse både organisk og gjennom konsolidering. Det ble nylig besluttet at Hafslund E-CO og Eidsiva Energi skal slå seg sammen og skape to enda større, og sterkere, miljøer innenfor kraftproduksjon og nettvirksomhet. Etter sammenslåingen vil virksomhetene ha ca 900 000 nettkunder og en årlig kraftproduksjon på mer enn 17 TWh.

Skriv ut