Porteføljeforvalter

Ønsker du å ta del i et kompetent handelsmiljø som porteføljeforvalter hos Norges nest største kraftprodusent?

E-CO Energi er i en spennende vekst- og utviklingsperiode. Vi ønsker å styrke teamet vårt innen krafthandel og søker en dyktig porteføljeforvalter. Vi har store ambisjoner innenfor handelsmiljøet og kraftdisponering, og har som mål om å ta i bruk nye systemer, modeller og ny teknologi for å være i front.

Vi søker en kompetent og ambisiøs person som er sterk analytisk og kommersiell med kompetanse innenfor hedging og forvaltning av kraftportefølje, eller annen relevant eksponering.

Du får strategiske og operative utfordringer og et stort ansvar i den løpende ageringen i kraftmarkedet. Du evner å utarbeide og utføre handelscase, fatte økonomiske og strategiske beslutninger, og du har god innsikt i dynamikken i kraftmarkedet og forståelse for konsernets risikoappetitt. Du blir sentral i det strategiske og operasjonelle arbeidet med å oppnå vekst og utvikling innenfor handelsmiljøet i E-CO Energi.

Vi er et ledende kompetansemiljø innen energidisponering og du vil jobbe tett med ca 20 kollegaer, bestående av krafthandel, markedsanalyse, produksjonsoptimalisering, risikostyring, samt hydrologi/meteorologi. Vi ser på oss selv som en hyggelig gjeng med stor takhøyde og gleder oss til å få en ny kollega på plass!

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte konserndirektør kraftmarked Anders Østby på mobil: 957 60 370. Anders er tilgjengelig hele sommeren, så det er bare å ringe!

Vi ber om at du legger ved vitnemål og eventuelle attester til din søknad. Søknadsfrist: 25.08.2019.

Søk på stillingen

Arbeidsoppgaver

  • Portefølje- og hedgingansvar for deler av konsernets kraftportefølje
  • Ansvarlig for kommersielle beslutninger og god risikostyring knyttet til optimalisering av verdien av produksjonsporteføljen
  • Foreslå og utføre handelsideer som utnytter markedsmuligheter for å øke avkastningen til kraftporteføljen
  • Samarbeide, utfordre og involvere deg i diskusjoner med analytikere, hydrologimiljø, meteorologer og porteføljeforvaltere, og ta aktiv del i videreutvikling av handelsmiljøet
  • Ta aktiv del i bruk og videreutvikling av inhouse modeller og strategier for risikostyring og handel

Kvalifikasjoner

  • Minimum 5 års erfaring fra handel i kraftmarkedet eller tilsvarende markeder
  • Mastergrad eller tilsvarende grad fra universitetet med vekt på analytiske fag
  • Erfaring med porteføljeansvar og hedging av kraft
  • Erfaring med å lage markedsanalyser
  • Operasjonell erfaring fra kraftmarkedet i Tyskland og/eller kontinentet er positivt

Vi tilbyr
Som ansatt hos oss vil du oppleve en organisasjon i stadig utvikling, med gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.  Du blir en del av et høykompetent miljø, med stort fokus på samarbeid og du vil oppleve å få ansvar fra dag en.

Din kontorplass blir sentralt i Oslo og neste år flytter vi inn i helt nye og moderne lokaler sentralt på Skøyen.

Om E-CO Energi

E-CO Energi er Norges nest største kraftprodusent med kraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold. Selskapet eier, drifter og vedlikeholder vannkraftanlegg, leverer system- og balansetjenester til kraftsystemet og omsetter kraft i engrosmarkedet. Med en årlig middelproduksjon på ca. 13,5 TWh produserer E-CO Energi fornybar kraft tilsvarende energiforbruket til 675 000 husstander. E-CO Energi er en del av konsernet Hafslund E-CO.

Hafslund E-CO er Norges største integrerte kraftkonsern, og har en visjon om å skape en fornybar og fullelektrisk fremtid. Gjennom produksjon av fornybar kraft og innovativt arbeid for å øke elektrifiseringstakten i Norge, bidrar Hafslund E-CO til et renere miljø lokalt og et bedre globalt klima. Konsernets kjernevirksomhet skjer i datterselskapene E-CO Energi og Hafslund Nett. I tillegg jobber forretningsområdet, Ny Energi, med innovasjon og forretningsutvikling for å skape fremtidens elektrifiseringsløsninger. Hafslund E-CO er heleid av Oslo kommune, og har om lag 600 ansatte. Konsernets hovedkontor ligger på Skøyen i Oslo.

Hafslund E-CO har en klar vekststrategi som sier at konsernet skal vokse både organisk og gjennom konsolidering. Det ble nylig besluttet at Hafslund E-CO og Eidsiva Energi skal slå seg sammen og skape to enda større, og sterkere, miljøer innenfor kraftproduksjon og nettvirksomhet. Etter sammenslåingen vil virksomhetene ha ca 900 000 nettkunder og en årlig kraftproduksjon på mer enn 17 TWh.

 

Skriv ut